Liên hệ

TRƯỜNG THCS XÃ THÀNH LỢI

Địa chỉ: Xóm C xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Nhân  –  Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  0350 3820666
Email: thcsthanhloivb@gmail.com